شکوائیه چیست و نحوه تنظیم شکواییه چگونه است؟

شکوائیه

شکوائیه همان شکایت نامه  است که با استفاده از آن می توان از یک جرم شکایت کرد و تعقیب و رسیدگی به آن را از دادسرا  تقاضا نمود. شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است با این تفاوت که شکواییه برای شکایت از جرم و اعلام جرم به دادسرا، دادستان و بازپرس مورد استفاده قرار می گیرد ، اما دادخواست در دعاوی حقوقی قابل استفاده می باشد . در این مقاله شکواییه، سعی بر آن است تا خواننده محترم را از شرایط اقامه دعوی کیفری، ثبت و مواردی که باید در  شکوائیه ذکر شود  مطلع سازیم.

شرایط ثبت شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در ثبت شکوائیه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :

۱-داشتن اهلیت :

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، زیان دیده طبق رویه عملی دادگاهها باید حداقل 18 سال سن داشته باشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .

۲-شکایت شاکی :

جرایمی  که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.

۳-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری :

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ماموران نیروی انتظامی تعقیب جرایم را دنبال می کند.

شکوائیه بایدشامل چه مواردی باشد؟

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

ثبت و تنظیم شکوائیه :

در حال حاضر برای ثبت شکایت کیفری میتوان به دادسرای محل وقوع جرم یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرد.