دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست چگونه است؟

تنظیم دادخواست

تنظیم و  ثبت دادخواست برای رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه از طرف مدعی (خواهان) لازم می باشد. در  دادخواست مطالبات خواهان از خوانده (طرف مقابل) به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود. اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری کنید ممکن است دعوی رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادرسی پرداخت شده، هدر رود. دادخواست حاوی درخواست منجز و قطعی خواهان می باشد و به عبارت دیگر “دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است”.

ویژگی های دادخواست:

در هر دعوای حقوقی اولین گام تنظیم و  ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی می باشد.  دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. از آنجایی که بموجب قانون دادگاه تکلیف دارد صرفاً در چارچوب مراتب مندرج در دادخواست اتخاذ تصمیم یا اقدام به صدور حکم یا قرار نماید، لذا تکمیل آن به منزله شناسنامه دعوی است و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر شده است. چنانچه این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود. اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری شود ممکن است دعوی رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت شده از بین برود.

دعاوي از جهات مختلف طبقه بندي شده که دعواي حقوقي و دعواي کيفري مهمترين تقسیم بندي آن است. دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفی ملزم می‌سازد. گرچه شکایت کیفری از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی می باشد. ولی بعضاً در هر کاغذی می توان به مرجع قضایی ارائه داد ولی شکایت حقوقی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت شود .

هر دادخواستی دارای چند ستون می باشد، که در ستون اولی آن، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و نیز آدرس دقیق و قابل ابلاغ درج می گردد، و الا در صورت نقص رد خواهد شد. در صورتي که هر يک از اصحاب دعوي عنوان قيم، متولي، وصي، مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد، بايد تصريح شود.

چه کسی حق ثبت دادخواست را دارد؟

خود فرد ( خواهان )

یا

-وکیل خواهان

دادخواست بایدشامل چه مواردی باشد؟

1-نام ونام خانوادگی خواهان با ذکر نام پدر – سن – اقامتگاه – حتی الامکان شغل

2- نام ونام خانوادگی خوانده با ذکر اقامتگاه وشغل وی

3-تعیین خواسته و بهای آن

4-تعهدات وجهاتی که خواهان بموجب آن خود را بحق میداند بطوری که مقصود وی روشن باشد

5-آنچه را از دادگاه درخواست داردباید ذکر کند

6-ذکر ادله ای که برای اثبات حق خود دارد

7-ذیل دادخواست را امضاء نماید یا اثر انگشت بزند

8- مشخصات وکیل نیز در صورتی که دادخواست توسط وکیل تنظیم شود ، بایستی درج شود .( ماده 51 آیین دادرسی مدنی )

 در صورت مجهول المکان بودن طرف مقابل چه باید کرد؟

 در صورتی که محل اقامت یا نشانی خوانده ( کسی که دعوایی بر علیه او مطرح شده است ) ، معلوم نباشد یا به عبارت دیگر خوانده مجهول المکان باشد ، بایستی یک بار در روزنامه آگهی منتشر نمود و در صورتی که مراجعه ای صورت نگیرد ، دادگاه بصورت غیابی حکم صادر می کند .

 تعیین خواسته و بهای آن

یکی دیگر از قسمت های دادخواست ، تعیین خواسته و بهای آن نقش بسیار مهمی در صدور حکم خواهد داشت . خواسته یا مالی است و یا غیر مالی ؛ بعنوان مثال در صورتی که از شخصی طلبی داریم ، بایستی میزان و مبلغ آن را در دادخواست قید نماییم ، همچنین اگر مردی که همسرش منزل را ترک کرده است ، باید در قسمت خواسته الزام به تمکین وی را درج کند .

شرح دادخواست

در قسمت شرح دادخواست نیز توضیحاتی کلی راجع به دادخواست و خواسته نوشته شده و دلایل و مستندات نیز مورد اشاره قرار می گیرند .

دلایل و منضمات دادخواست 

یکی دیگر از قسمت های دادخواست ، دلایل و منضمات دادخواست است ؛ که با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود . بعنوان مثال ، کپی برابر با اصل سند ازدواج ، شهادت شهود ، کارشناسی و … می تواند جزء دلایل دادخواست باشد که از طریق پیوست های دادخواست بایستی ارایه شوند .

ثبت دادخواست

در حال حاضر  کلیه دادخواست ها اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی تنظیم و ثبت می‌شود و همچنین در مناطقی که دفترخدمات قضایی نیست، میتوان به درگاه خدمات الکترونیک قضایی یا  به دفتر دادگاه بدوی مراجعه کرد. البته در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.سپس از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به درگاه الکترونیک قضایی از آن آگاه شوند.

 جهت برخورداری از مشاوره حقوقی تلفنی در زمینه ثبت و تنظیم دادخواست راهنمای مشاوره زیر را مطالعه فرمایید.