سفته حسن انجام کار

سفته حسن انجام کار

یکی از مواردی که امروزه در عرصه کسب و کار، عرف منسجمی به خود گرفته، دریافت سفته حسن انجام کار از کارگران است. هدف اصلی دریافت سفته ضمانت کار، حصول اطمینان خاطر از صحت انجام کار و وجود منبعی جهت ترمیم خسارات احتمالی از ناحیه کارگران می باشد.لذا در این مقاله سعی بر آن است تا از زواياي مختلف نسبت به اين گونه اسناد بررسي هاي لازم صورت گيرد تا خواننده محترم از عاقبت عمل خود و راهكارهاي آن بخوبي آگاهي پيدا نمايد.

روشهای پیش‌گیری از سوء استفاده‌های احتمالی از سفته ضمانت کار

برای پیش‌گیری از  مشکلات و سوء استفاده‌های احتمالی از سفته حسن انجام کار یا همان سفته ضمانت کار، پیش از تحویل سفته به چند نکته به ذکر چند نکته میپردازیم:

1. درج تاریخ در سفته ضمانت حسن انجام کار

در سفته حسن انجام کار ، چون قرار نیست پولی داده شود و دلیل صدور سفته ، ضمانت است و نه بدهی بهتر است سفته تاریخ نداشته و از درج تاریخ خودداری کنید.

2. درج نام طرف قرارداد در قسمت گیرنده سفته

در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).

3. قید عبارت بابت ضمانت و حسن انجام کار بر روی سفته

در قرارداد باید ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است.

4. ذکر شماره سفته در قرارداد

حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید و در صورت عدم ذکر قبل از امضا کردن آن ،از کارفرما تقاضا کنید درقرارداد ذکر کند.

5. تهیه کپی از سفته

یگ نسخه از سفتته کپی گرفته و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.

6. رسید سفته

رسید سفته برگه ای است،که از سوی طرف قرارداد صادر میشود که در آن علت دریافت سفته، تاریخ انعقاد قرارداد و شماره سفته قید شده به علاوه انتهای سفته به آن انضمام شده است.

7. خط زدن عبارت (حواله کرد) روی سفته

عبارت” به حواله کرد” به این معنی است که  وجه سفته، به شخصی نام او که در سفته قید گردیده یا به شجصی که وی اعلام کرده است پرداخت شود . بنابراین با خط زدن عبارت ”به حواله کرد” در واقع از طرف مقابل  اختیار انتقال سفته را به شخص دیگر سلب میکنید.

در چه زمانی کارفرما می تواند نسبت به وصول مبلغ چک یا سفته حسن انجام کار اقدام نماید؟

زماني كه فرد با اعمال خويش باعث ورود خسارت به شركت ميشود همچنين زماني كه تعهدات خويش را نسبت به شركت انجام نميدهد بنابر این در صورتی که در اثر عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و آیین نامه های انضباطی محل کار و تخطی از قواعد و مقرراتی که کارفرما یا مدیر کارگاه مشخص می کند، خسارتی متوجه کارفرما شود و تقصیر کارگر در آن محرز باشد، کارفرما می تواند جهت جبران خسارت و ضرر خود به سفته مذکور رجوع کند.

در اين حالت شركت یا کارفرما حق دارد به ميزان طلبي كه از كارمند يا كارگر خويش به علت كوتاهي در انجام تعهد براي وي حاصل گرديده از سفته مورد نظر مطالبه حقوقي بنمايد.    گاهي اوقات فرد به تمام تعهدات خويش عمل نموده ولي سفته در يد شركت باقي ميماند دراين صورت فرد موظف است با ارسال اظهارنامه اي به طرفيت شركت و مديريت عاملي آن و با اعطاي مهلت ،خواستار استرداد سفته خويش بشود .

نحوه وصول سفته ضمانت انجام کار توسط کارفرما

کارفرما ابتدا باید سفته را واخواست کند، ذینفع سفته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. واخواست سفته یعنی اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر برگه واخواست سفته از دادگستری و بانک، قابل تهیه است.

نحوه استرداد سفته ضمانت کاری از کارفرما

به طور کلی بعد از اتمام قرارداد و پایان رابطه کاری، اگر کارگر مرتکب تقصیری نشده باشد و خسارتی به کارفرما وارد نکرده باشد، کارفرما مکلف است سفته تضمین را فورا به کارگر بازگرداند. در صورت عدم استرداد سفته حسن انجام کار ، کارگر با ارسال اظهارنامه از کارفرما درخواست استرداد سفته ضمانت کاری را میکند، اگر بازهم کارفرما سفته  را مسترد نکرد کارگر دعوای استرداد سفته را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می کند.

کارفرما و جرم خیانت در امانت

طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی هرکس از سند سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه براین مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آن را خرج نکند) مورد سوء استفاده قرار دهد یا آن را تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین چنانچه به موجب عمل یا تقصیر کارگر خسارتی متوجه کارفرما نگردد و کارفرما به بهانه های واهی سفته را وسیله ای جهت فشار و بهره کشی از کارگر قرار دهد، کارفرما مرتکب جرم خیانت در امانت شده و در دادگاه کیفری قابل تعقیب است.

همچنین کارگر با اتمام مدت قرارداد در صورتی که کارفرما  سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری کند.

ضمانت و ظهرنویسی در سفته حسن انجام کار 

در سفته حسن انجام کار می‌توان علاوه بر امضای فرد بدهکار از شخص یا اشخاص ثالث دارای اعتبار دیگر خواست تا پشت سفته ضمانت کار را امضا نمایند که این موضوع دلالت بر ضمانت در پرداخت بی‌قید و شرط وجه سفته دارد.صرف امضا در پشت سفته ظهرنویسی به معنای نقل و انتقال و ایجاد نوعی ضمانت نسبت به شخص بعدی خود ایجاد می‌شود. البته قانونگذار نوعی پشت نویسی را برای وکالت در وصول وجه سفته فرض نموده است که باید در پشت آن سند به همراه امضا قید شود، ولی اگر در ظهر سفته کلماتی همچون (بابت ضمانت) کنار امضا شخصی درج شود وی به‌صورت تضامنی با صادرکننده مسئولیت قانونی در پرداخت وجه سفته دارد.