راهنمای مشاوره

راهنمای مشاوره

مشاوره حقوقی تلفنی

هزینه دریافت مشاوره با وکیل متخصص به صورت تلفنی تا 15 دقیقه  70 هزار تومان می باشد .

شما میتوانید از روش زیر اقدام به ثبت درخواست مشاوره تلفنی نمایید.

ابتدا وارد لینک زیر شوید و با تکمیل فرم و سپس پرداخت هزینه به صورت آنلاین منتظر تماس پشتیبان نیروانا جهت دریافت مشاوره بمانید.

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حضوری

هزینه دریافت مشاوره با وکیل متخصص به صورت حضوری یک ساعت  300 هزار تومان می باشد. 

شما میتوانید از روش زیر اقدام به ثبت درخواست مشاوره حضوری نمایید.

ابتدا وارد لینک زیر شوید و با تکمیل فرم و سپس پرداخت هزینه به صورت آنلاین منتظر تماس پشتیبان نیروانا جهت تنظیم وقت بمانید.