جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای در کشور ما تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم رایانه‌ای آمده که این  جرایم را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری،

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت