تامین دلیل

تأمین دلیل چیست؟

 تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده و در واقع، درخواست است نه دعوی و به همین جهت نتیجه آن در قالب قرار صادر می‎شود. به عنوان نمونه اگر مستاجر ملکی پس از انقضاء مدت اجاره از مالک مطالبه مبلغ ودیعه کند لیکن از استرداد آن امتناع شود، جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل می‎تواند ملک را تخلیه و ضمن تحویل کلید از طریق شورای حل اختلاف، خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تأمین دلیل کند.

همچنین اگر دلائل و مدارکی باشد که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آمادگی نباشد و هدف این باشد که این دلائل مانند صورت برداری از ادله در جای امنی محفوظ بماند، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است. هرچند تامین دلیل برای حفظ دلایل است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوی باشد، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت.

شرایط تامین دلیل چیست؟

 1.  حفظ کردن دلیل موجود
 2. اگر در آینده استفاده از آن دلیل سخت باشد
 3. درخواست کردن تامین دلیل از دادگاه یا شورا
 4.  عدم معارضه و ممانعت از ارائه کردن دلیل

زمان تقدیم دادخواست و محتویات آن

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوی و بطور مستقل و یا در حین رسیدگی باشد. همچنین کتبی یا شفاهی قابل طرح است و مطابق ماده ۱۵۱ قانون مذکور باید حاوی: 

الف) مشخصات درخواست کننده در ستون”خواهان”

ب) مشخصات طرف مقابل در ستون‏ “خوانده”

ج) موضوع تأمین دلیل در ستون “خواسته” باشد.

در قسمت شرح دادخواست نیز به اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده اشاره می‎شود و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تأمین دلیل می شود.

 

 

درخواست تأمین دلیل را به کجا ارائه بدیم؟

 1. اگر پیش از اقامه ی دعوا قصد تامین دلیل داشته باشید، درخواست شما باید در قالب دادخواست وطریق دفتر خدمات قضایی انجام شود. در این صورت با توجه به بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این درخواست صلاحیت شورای حل اختلافی ست که دلایل و امارات در حوزه ی آن قرار دارد.
 2. اگر پس از اقامه ی دعوا قصد تامین دلیل داشته باشید، حالات زیر قابل تصور است:
  • اگر انجام تامین دلیل در صلاحیت همان مرجعی باشد ک به دعوا رسیدگی می کند، به موجب یک برگ معمولی و در قالب لایحه می توان تقاضای تامین دلیل نمود.
  • اگر تامین دلیل در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا نباشد، باید برای تامین دلیل دادخواست تقدیم شود.(مطابق مورد 1 باید عمل شود)
 3.  در اموری که فوریت دارد، دادگاه می‎تواند بدون احضار طرف مقابل دعوی اقدام به تأمین دلیل نماید، لذا هنگام ثبت از مسئول آن باید خواسته شود که، چون موضوع تأمین دلیل فوریت دارد، دادخواست را فوراً به مسئول ارجاع برساند.(ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
 4. پس از صدور قرار تأمین دلیل باید با مدیر دفتر دادگاه برای رفتن به محل هماهنگی شود و در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد، مدیر دفتر با وی برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که دادگاه تعیین می‌کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده شود.
 •  

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل:

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.
همچنین بنا به ماده ۲۲ قانون شورای حل اختلاف اگر تأمین دلیل توأم با دعوای اصلی یا در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند. در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار ، موضوع تأمین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید.

Be the first to write a review

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *