ارکان بیمه مرکزی ایران

ارکان بیمه مرکزی ایران پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام،  مهم ترین موضوع ارکان شرکت سهامی عام است. در شرکت های سهامی  از لحاظ اصولی، سهامداران صاحب شرکت محسوب می شوند و از طریق مجمع عمومی، مدیران و نمایندگان شرکت را تعیین می کنند و بالاترین اختیارات را دارند. بیمه مرکزی ایران  هم […]

اقدامات لازمی که در خصوص چک مفقود شده باید انجام داد

اقدامات لازمی که در خصوص چک مفقود شده باید انجام داد چک یکی از مهمترین اسناد تجاری است که یا بطور ناگهانی گم می‌شود یا ممکن است از سوی دیگری سرقت شود؛ پس باید مراقب باشیم زیرا در صورت وقوع چنین امری ممکن است کلاهبرداری توسط آن صورت گیرد.   در صورتی که چک گم […]

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای در کشور ما تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم رایانه‌ای آمده که این  جرایم را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی و شنود در خطوط ارتباطی و…) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و… تقسیم کرده و مجازات‌هایی برای برخورد با این جرایم […]

مطالبه نفقه از طرف زوجه

نحوه مطالبه نفقه

مطالبه نفقه از طرف زوجه ازدواج علاوه بر یک پیوند عاطفی ، یک قرارداد اجتماعی است، طبق این قرارداد ریاست خانواده بر عهده مرد است و همچنین قواعد مالی خاصی بر این قرارداد حکم فرماست که یکی از این قواعد ، نفقه است.نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از […]

رأی غیابی در دادرسی‌های حقوقی

رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری درخواست مشاوره در زمانی که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود اطلاع پیدا نمی کند یا در صورت اطلاع، عمداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند. بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به‌مدّت طولانی متوقف نگه دارد و هم‌چنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند؛ لذا دادگاه جلسات […]

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراين […]

سفته حسن انجام کار

امروزه دریافت سفته حسن انجام کار از کارگران متداول است.هدف اصلی دریافت چنین ضمات اجرایی، حصول اطمینان خاطر از صحت انجام کار و ترمیم خسارات احتمالی می باشد

جرایم عمومی و غیر قابل گذشت

جرایم عمومی

جرایم عمومی و غیر قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی‌ هستند که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد دادستان می‌تواند راسا آن را تعقیب کند. به‌ طبع گذشت شاکی خصوصی نیز موثر در تعقیب نیست.و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و […]

شکوائیه چیست و نحوه تنظیم شکواییه چگونه است؟

شکوائیه چیست و نحوه تنظیم شکواییه چگونه است؟ شکوائیه همان شکایت نامه  است که با استفاده از آن می توان از یک جرم شکایت کرد و تعقیب و رسیدگی به آن را از دادسرا  تقاضا نمود. شکواییه در دعاوی کیفری مانند دادخواست در دعاوی حقوقی است با این تفاوت که شکواییه برای شکایت از جرم […]