اقدامات لازمی که در خصوص چک مفقود شده باید انجام داد

چک یکی از مهمترین اسناد تجاری است که یا بطور ناگهانی گم می‌شود یا ممکن است از سوی دیگری سرقت شود؛ پس باید مراقب باشیم زیرا در صورت وقوع چنین امری ممکن است کلاهبرداری توسط آن صورت گیرد.

 

در صورتی که چک گم شود باید مراحل قانونی را برای جلوگیری از مفقود شدن آن طی کرد:

  1. پس از مفقوی چک، باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرد و کاربرگ مخصوص بانک را پر کرد و از بانک خواست از پرداخت وجه چک به دیگری خودداری کند پس از انجام این کار بانک با احراز هویت شخص چک را به مدت یک هفته مسدود می‌کند.
  2. پس از مسدود شدن چک، فرد موظف است به دادسرای محل استقرار افتتاح کننده حساب مراجعه کند و شکایتش را به دادسرا تقدیم و دادسرا گواهی صادر کند.
  3. پس از انجام این دو مرحله فردی که چک او مفقود شده باید مجددا به بانک مراجعه کند و گواهی‌ای را که از دادسرا گرفته تحویل بانک دهد، اگر این کار در مدت یک هفته انجام نشود و شخصی چک را به بانک ببرد درصورتی که پول در حساب باشد چک برای او نقد می‌شود.

به همین دلیل مراجعه به بانک برای اعلام مفقودی چک و دریافت گواهی از دادسرا امری ضروری است که برای جلوگیری از نقد شدن چک گم شده حتما باید رعایت شود.