الزام به تمکین

 

نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با دیگری گذاشته است. اگر زن حاضر به تمکين عام و خاص نسبت به وظايف زناشويي خود و زندگي مشترک نشود و يا به نوع ديگر محل زندگي مشترک را بدون اجازه همسر خود ترک نمايد زوج می­تواند در صورت عدم سازش دعوی­الزام­ به تمکین در دادگاه خانواده مطرح کند.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی الزام به تمکین

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

– تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)

– به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

– استماع شهادت شهود و مطلعين

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادي

– ساير دلايل و مستندات