نکات حقوقی که قبل از ازدواج باید به آنها توجه نمایید

ازدواج

تعریف ازدواج:

علی رغم اینکه یکی از مهم ترین عقود ضمن زندگی هر فردی ازدواج است ، قانون مدنی یا سایر قوانینی همچون قانون حمایت از خانواده تعریف دقیقی از ازدواج یا عقد نکاح به عمل نیاورده اند که این مطلب شاید به علت کثرت کاربرد و مفهوم رایج عقد ازدواج در جامعه امروزی باشد ؛ به هر صورت میتوان چنین تعریفی از آن بیان کرد:

” نکاح عقدی است که به موجب محرمیت زن ومرد میشود و به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند

شرایط صحت عقد نکاح

قصد و رضای طرفین

یکی از موضوعات مهم در خصوص صحت عقد ازدواج ، قصد و رضای طرفین است . زن و مردی که می خواهند به عقد هم درآیند باید قصد انجام این کار را داشته باشند ؛ یعنی نباید مست یا بیهوش باشند که در این صورت عقد باطل است .  همچنین ، باید به انجام این عقد رضایت داشته باشند . بنابراین ، اگر هریک از آنها تحت تاثیر دیگری مجبور به نکاح بشوند ، عقد نافذ نیست . بر اساس ماده 1070 قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد است .  یعنی اگر یکی از زوجین به عقد رضایت نداشته باشند ، عقد غیر نافذ است ؛ لکن این شخص می تواند بعدا آن را تنفیذ نماید

اهلیت طرفین

در اصطلاح حقوقی اهلیت داشتن به این معناست که شخص بالغ ، رشید و عاقل باشد . یعنی به سن بلوغ رسیده باشد ، رشید شده باشد و دیوانه یا مجنون نباشد لفب. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی ، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ” . در مورد سفیه یا کسی که به سن رشد نرسیده است ، قانونگذار محدودیتی را برای ازدواج در نظر نگرفته است . چرا که بر اساس قانون مدنی شخص سفیه توانایی تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد . اما عقد ازدواج یکی از عقد غیر مالی است . بجز در خصوص مهریه که جنبه مالی دارد و نیازمند اجازه ولی یا قیّم او است.

در مورد مجنون یا دیوانه نیز به دلیل اینکه هیچ قصدی وجود ندارد ، ازدواج او صحیح نیست . اگر جنون او پیش از رسیدن به سن بلوغ وجود داشته و ادامه یابد ، ولی او می تواند به نیابت از او برای عقد ازدواج منعقد کند . اما اگر پس از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شود ، قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از طرف وی برای وی عقدی منعقد کند .

موضوع و جهت عقد نکاح

زن و شوهر در عقد نکاح باید دقیقا معلوم و مشخص باشند . بر اساس ماده 1067 قانون مدنی تعیین زن و مرد به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ، شرط صحت نکاح است . لذا اشتباه در شخص طرف عقد ازدواج می تواند در مواردی سبب ایجاد حق فسخ ازدواج شود . بعلاوه این ، اگر عقد منعقد شده بین طرفین ، عقد موقت باشد ، لزوما بایستی مدت عقد موقت و مهریه عقد موقت تعیین شده باشد ؛ در غیر اینصورت عقد باطل است . علاوه بر این ، جهت ازدواج یا هدف ازدواج بایستی یک هدف مشروع باشد . مثل زندگی مشترک و رابطه زوجیت . اما اگر هدف از ازدواج یک هدف نامشروع باشد ، عقد باطل است .

اجازه پدر برای ازدواج

یکی از مواردی که در رابطه با ازدواج دختران به صورت شرط لازم مورد پیش بینی قرار گرفته است ، لزوم کسب اجازه و یا رضایت والدین ( فقط پدر یا جد پدری ) برای ازدواج دختران می باشد که این موضوع در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است .

به موجب ماده 1043 قانون مدنی : ” نکاح دختر باکره ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط و در این صورت ، دختر می تواد با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهریه که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید ” .

بر اساس ماده مذکور ، دخترانی که باکره هستند و قبلا ازدواج نکرده اند ، باید از پدر و یا جد پدری خود رضایت یا اجازه ازدواج گرفته باشند و در این خصوص ، تفاوتی نمی کند که دختران در چه سنی باشند . البته در خصوص اجازه یا اذن پدر برای ازدواج نکته قابل تاملی وجود دارد و آن این است که اگر پدر بدون دلیل موجه از دادن اذن ازدواج دخترش خودداری کند ، می توان با ارائه دادخواست اجازه ازدواج از دادگاه ، اقدامات قانونی لازم را انجام داد که در مقاله ای جداگانه به آن پرداخته شده است .

همچنین مطابق قانون مدنی ، ازدواج دختر نیاز به اذن پدر دارد و همچنین دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط به اذن ولی اوست ؛ به شرطی که مصلحت طفل نیز رعایت شده باشد و دادگاه صالح نیز آن را تایید کند.

انواع ازدواج در قانون ایران:

ازدواج دائم:

به واسطه عقد ازدواج، زن و مرد به یکدیگر حلال مى‏ شوند، عقد دائم آن است که مدّت زناشوئى در آن به هیچ وجه محدود نباشد و زنى را که به این قِسم عقد مى کنند «دائمه» مى گویند، که با طلاق خاتمه می‌یابد.

ازدواج موقت:

در این نوع نکاح مرد و زن مطابق با قانون نکاح، در حضور دو گواه با لفظ نکاح، ایجاب و قبول می کنند لیکن صراحتا ابراز می کنند که این عقد تا مدتی مشخص است و بعد از گذشت مدت، عقد خود به خود (بدون طلاق، خلع و غیره) به پایان می رسد یا بذل مدت باقی مانده توسط زوج. این صورت نیز از دیدگاه اهل سنت شرعا حرام است و نکاح منعقد نمی شود.

موانع ازدواج:

  • قرابت (خویشاوندی)
  • شوهر داشتن
  • عدّه زن
  • طلاق بار سوم و نهم
  • لواط
  • استیفای عدد

حقوق و تکالیف زوجین:

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و باید با هم با صمیمیت و احترام متقابل رفتار کنند.

زوجین باید در تشیید (استوارسازی) مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند.

اقامتگاه زن جز در موارد خاص، همان اقامتگاه شوهر است .

ریاست مرد بر خانواده

تمکین زن

استقلال اقتصادی زوجه نسبت به دارایی ها و اموال خود.

بازداشتن زوجه از شغل مغایر مصالح خانوادگی توسط زوج

پرداخت نفقه و مهریه به زوجه توسط زوج است.

پرداخت نفقه مشروط به تمکین از جانب زن است؛ لذا هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

  1. عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی
  2. ابتلاء زن به‌هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
  3. محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، است.